จัดเลี้ยง
โต๊ะจีน
CHINESE TABLE SET ชุดโต๊ะจีน
BUFFET บุฟเฟ่ต์
FOOD KIOSKS ซุ้มอาหาร
COFFEE BREAK ชุดของว่าง
LUNCH BOX อาหารกล่องสัมมนา
รับจัดเลี้ยง
lunch box
อาหารกล่องสัมมนา
อาหารอร่อย
ดาวน์โหลดเมนู
โต๊ะจีนอร่อย
รายการอาหารในแต่ละชุด
SET A ราคา 79 บาท
SET B ราคา 99 บาท
โต๊ะจีนอร่อย
กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ติดตามข่าวสารทางเฟซบุ๊ค